Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 Jesteś
gościem na naszej stronie
od 01.03.2008r.Stronę najlepiej przeglądać
w rozdzielczości
1024 x 768
używając
przeglądarki
Microsoft Internet ExplorerOpiekunowie strony:
Julita Dudaryk
Eliza Chodorowska
Adrian Petelski


 

 

AKTUALNOŚCI   rok szkolny 2016/2017

 

 

                                        UWAGA KONKURS RADY RODZICÓW!!!

 Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich klas  0-VI „Razem możemy więcej” .

Klasa która w roku szkolnym 2016/2017 dokona najwyższych wpłat na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus w wysokości 200 zł.

Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                        Życzymy powodzenia

                                                                     RADA RODZICÓW

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej w Zakładce Rada Rodziców.   

Regulamin konkursu - pobierz

 

 

                             INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW SZKOLNYCH
UWAGA RODZICE

Zmianie ulegają terminy wpłat za obiady. Opłaty za obiady będą przyjmowane na konto bankowe Szkoły, opłaty na potrzeby stołówki na konto bankowe Rady Rodziców przez ostatnie 7 dni miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc żywieniowy (np. za miesiąc październik 2016 należy wpłacać od 24 do 30 września 2016) Prosimy o terminowe wpłaty. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie,
do czasu uregulowania płatności – nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Obiady wydawane będą na podstawie ważnej „karty obiadowej”.

 

 

                              DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
2016/2017

31 października 2016r.  (poniedziałek)
2 maja 2017r.  (wtorek)
4 maja 2017r. (czwartek)
5 maja 2017r. (piątek)
16 czerwca 2017r. (
piątek)

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje  zajęcia  opiekuńczych.

 

                           DODATKOWE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH

Szanowni Rodzice,

W Szkole Podstawowej im. K. Górskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas sportowych mogą być objęte dodatkowym ubezpieczeniem od następstw urazów sportowych. Koszt dodatkowego ubezpieczenia dziecka wynosi 11 zł.

 

 

                              SP 37 w projekcie – „From schools to women`sleague
Miło nam poinformować , iż nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Piłki Nożnej "From schools to women's league", którego celem jest promocja piłkarstwa kobiecego w szkołach podstawowych.

Program obejmuje 16 województw, w których w wytypowanych szkołach organizowane będą turnieje piłkarskie dla dziewcząt. W każdym województwie w projekcie uczestniczy pięć drużyn z pięciu wybranych szkół. 

 24 września 2016r. w naszej szkole odbędzie sie pierwszy turniej piłki nożnej dziewcząt.

W związku z tym zapraszamy wszystkie  dziewczynki  z klas II - III do udziału
w treningach piłkarskich, które odbywać sie będą w poniedziałki o godz. 16.30
i we czwartki o godz. 16.00 na orliku szkolnym.

 

 

                              WYPRAWKA SZKOLNA  2016/2017 - INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2016, poz. 1045) pomocą obejmuje się uczniów:

 
 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły w terminie do dnia 15.09.2016 r.

PLIK PDF - POBIERZ

 

 

                                  STYPENDIUM  SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.

Kryterium dochodowe:

             Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, 514 zł. (netto).

Sposób wyliczania dochodu  - pobierz (dokument .pdf)

 

                                                  RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Szanowni Rodzice,

poniżej prezentujemy Państwu wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole  w roku szkolnym 2015/2016.

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

raport ewaluacji  wewnętrznej

analiza ankiet skierowanych do rodziców

 

 

                              LIST GRATULACYJNY Z WYDAWNICTWA  OPERON

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz szkoła otrzymała "Dyplomy Skutecznej Szkoły"  za zajęcie 3. miejsca w województwie  podlaskim w rankingu szkól podstawowych To wyróżnienie zostało nam przyznane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon za udział w  Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty  organizowanym we współpracy z Gazetą Wyborczą oraz British Council.

DYPLOM SKUTECZNEJ SZKOŁY  pobierz

LIST GRATULACYJNY pobierz

 

 

          KONKURS „Moje Bezpieczne Wakacje 2016-(Nie)znane atrakcje mojego regionu”

 KONKURS PLASTYCZNY
„Moje Bezpieczne Wakacje 2016-(Nie)znane atrakcje mojego regionu”

Organizatorzy: pedagog szkolny

Cele konkursu:
popularyzacja regionalnych atrakcji turystycznych
podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie spędzania czasu wolnego
|uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą i wypoczynkiem

 

Wymogi techniczne:

 Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
 Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
Praca powinna być zgodna z tematem.
Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3.

         Termin składania prac- do 20.09.2016r.

Podpisane na odwrocie prace należy złożyć u Pani pedagog  Małgorzaty Zubrzyckiej

 

                                            Moje Bezpieczne Wakacje 2016

1 czerwca 2016 r. w naszej szkole rusza ogólnopolska akcja adresowana do dzieci i ich rodziców „Bezpieczne Wakacje 2016”

Celem akcji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu i uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą i wypoczynkiem.

 

Podczas zajęć wychowawczych uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach o tematyce bezpieczeństwa.

Równolegle od 1 czerwca w ramach akcji zorganizowany będzie konkurs plastyczny „Moje Bezpieczne Wakacje 2016- (Nie)znane atrakcje mojego regionu”

Akcja będzie trwała do 30 września 2016r.

 

 

                                                        OGŁOSZENIE - NOWELIZACJA WSO
Szanowni Państwo,

w zakładce Rodzice  w   dokumentach  szkolnych   został umieszczony znowelizowany Wewnątrzszkolny System Oceniania.   Nowelizacja WSO dotyczy zasad  udostępniania prac uczniom
 i ich rodzicom/ opiekunom prawnym.

Wewnątrzszkolny System Oceniania  pobierz

 

 

                                               ANEKS DO REGULAMINU  STOŁÓWKI SZKOLNEJ

aneks do regulaminu stołówki szkolnej  -  informacja dotycząca  wpłat za obiady
 /format pdf./ pobierz


 

                                                   FUNDACJA 'OSWOIĆ ŚWIAT"
Fundacja "Oswoić Świat" uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r. we współpracy z Gminą Białystok ruszył projekt: Wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci
i młodzieży w mieście Białystok - Świat ma różne kolory. 
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2015r. Udział jest
 bezpłatny i nie jest wymagane skierowanie.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Białegostoku doświadczających kryzysu psychicznego, potrzebujących szybkiej ścieżki diagnostycznej, włączenia leczenia farmakologicznego, podjęcia psychoterapii. W programie uczestniczą także rodzice.

Oddział Dzienny wraz z Punktem Interwencyjnym pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "EUREKA"
w Białymstoku przy ul. Wesołej 17/1.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem 533 544 633
lub na stronie www.oswoicswiat.pl, mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com

 

 

                                                       "ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ"
Szanowni Państwo, 
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (KIK-34) powstał drugi film z Panem Pascalem Brodnickim, tym razem skierowany do rodziców. Pan Pascal gotuje na ekranie razem z 9-letnim Wiktorem i mówi o roli drugiego śniadania oraz innych zasadach prawidłowego żywienia dzieci. 

Do filmu dołączamy trzy ulotki do wydrukowania:

 

 • ulotka o roli drugiego śniadania/format pdf./ pobierz
 • ulotka z przepisem na „Ciasto warzywne”/format pdf./ pobierz
 • ulotka z przepisem na „Sałatkę z kaszy jaglanej”/format pdf./ pobierz

Film możesz obejrzeć  tutaj:
http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/drugie-sniadanie-z-pascalem

Zachęcamy do zapoznania się i wykorzystania w/w materiałów. Mamy nadzieję, że będą one ciekawym materiałem edukacyjnym oraz inspiracją w przygotowywaniu zdrowych posiłków dla dzieci.

Dla uczniów: na portalu You Tube można obejrzeć filmiki - "Profesor Funfit". Profesor jest typem szalonego naukowca, który założył własną, wirtualną placówkę pod nazwą "Hiperaktywny Instytut Eksperymentów Nad Aktywnością Fizyczną".

Pod linkami poniżej znajdziecie Państwo kolejne odcinki serii, w którym występuje nasz bohater- Profesor Funfit.

http://www.youtube.com/watch?v=dbsdLlnIoh4&feature=youtu.bee

https://www.youtube.com/watch?v=PbdoCoZ93uI

https://www.youtube.com/watch?v=teBXxnGdqCY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xX10sDUxca0

 

 

                                              SZKOŁA PRZYJAZNA ZDROWEMU ŻYWIENIU

Nasza szkoła przystąpiła do projektu pt." Szkoła przyjazna żywieniu  i aktywności fizycznej". Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji- zapobieganie rozwojowi nadwagi
 i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Rodziców i nauczycieli zachęcamy do odwiedzenia strony stworzonej przez realizatorów projektu www.zachowajrownowage.pl

  więcej   na   stronie 

harmonogram działań - Szkoła Przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej  
/format pdf./ pobierz

 

 

                       PROGRAM PROFILAKTYCZNY "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

Szanowni Rodzice!

W naszej szkole wdrożony został program profilaktyki palenia tytoniu.
Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni,
a przecież to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób.

Nam natomiast chodzi o Twoje dziecko.
Bądź więc uprzejmy- Rodzicu – przeczytać naszą notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało papierosa?
Może uważasz, że palenie dziecka to nie problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

 • Palenie zaczyna się od spróbowania.

 • Eksperymentowanie z paleniem najczęściej zaczyna się w bardzo młodym wieku
  i może doprowadzić do systematycznego i nałogowego palenia.

 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci
  z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy pali obydwoje rodziców- to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nałogowego palacza.

 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne. Wpływ grupy staje się niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić.

 • Ponieważ czują się mało wartościowi.

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się kimś ważniejszym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu- tak przedstawiane jest palenie przez aktorów filmowych, idoli w programach młodzieżowych. Młodzież nie rozumie, że jest to chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie przysparza problemów: w szkole, w domu, finansowych a zwłaszcza zdrowotnych.

 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo.

Przykład jest bardzo zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Program profilaktyczny „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, wdrożony w naszej szkole ukierunkowany jest na:

 • Uczenie dzieci i młodzieży umiejętności odmawiania- co może wpłynąć na wzrost odporności na presję rówieśnicza:

 • Uświadomienie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;

 • Kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty.

 Pamiętaj!!!!!

Przykład jest najbardziej zaraźliwy!!!

 


                                                UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH i PROGRAMACH:
Celem Programu jest edukacja dzieci uczęszczających do klas I-III 

z zakresu zdrowego odżywiania, z naciskiem na budowanie trwałego i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

 W roku szkolnym 2012/2013 każde dziecko w szkole podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu. Dzięki systemowi dopłat z Unii Europejskiej oraz wsparciu z budżetu państwa, na których opiera się program, cena kartonika mleczka smakowego wypijanego przez dziecko w szkole podstawowej przez trzy dni w tygodniu to maksymalnie 0,24 PLN.
„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych. W ramach tego programu szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:  pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz  urządzenie szkolnego placu zabaw.
Ogólnopolski program edukacyjny "Klub Bezpiecznego Puchatka" pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia
 i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Nasza szkoła stara się o przystąpienie do sieci
Szkół Promujących Zdrowie
.
W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy certyfikat
"Społeczeństwo Obywatelskie Zaczyna się w Szkole"
Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku  została przyjęty do grona OGÓLNOPOLSKIEJ GRUPY SZKÓŁ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.
Od grosika do złotówki” jest to projekt edukacji finansowej realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy
i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z CEN
w Białymstoku. Projekt adresowany jest do uczniów w wieku 8-9 lat.  Uczestnictwo umożliwi uczniom zdobycie wiedzy oraz rozwinięcie
i doskonalenie umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi.
Celem programu e Twinning  jest łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych


Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku