AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

NAUCZYCIEL NA MEDAL- GŁOSOWANIE JESZCZE TRWA!
Z naszej szkoły do konkursu  zostali zgłoszeni
Pani Katarzyna Abramowicz
i Pan Adrian Petelski

 

 Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Katarzyna Abramowicz
https://poranny.pl/p/kandydat/katarzyna-abramowicz,287151/

Adrian Petelski
https://poranny.pl/p/kandydat/adrian-petelski,273285/

 

OGŁOSZENIE - STYPENDIUM SZKOLNE

Rodzice ubiegający się o stypendium szkolne, proszeni są
o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego w celu podpisania zawiadomienia. Pilne.

Pedagog szkolny
Wiesława Gryko

 

Ogłoszenie - obiady szkolne

RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB   W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM  SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

Wpłat za obiady za miesiąc listopad (19 dni) prosimy dokonywać
w dniach 24 .10.2018r. –31 .10.2018r.


- opłata ucznia – 53,20zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady XI.2018r.,
19 posiłków, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego - 95,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady XI.2018r., 19posiłków).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Do wpłat za obiady dokonanych po 31.10.2018r. będą naliczane odsetki ustawowe. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Karteczki obiadowe wydawane będą 05.11.2018r. na stołówce szkolnej przez intendenta.

 

JADŁOSPIS  13.11.2018 do 16.11.2018
Jadłospis obowiązujący
od 13.11.2018r.  do 16.11.2018r.  w stołówce szkolnej.

plik pdf
PRZYDZIAŁ SAL PODCZAS KONSULTACJI

Przydział sal podczas konsultacji
z nauczycielami
w roku szkolnym 2018/2019
plik pdf

 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
2 listopada 2018r. (piątek)
15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)
/egzamin ósmoklasisty/
16 kwietnia 2019r. (wtorek)
/egzamin ósmoklasisty/
17 kwietnia 2019r. (środa)
/egzamin ósmoklasisty/
30 kwietnia 2019r. (wtorek)
2 maja 2019r. r. (czwartek)
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.


KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W roku szkolnym 2018/2019 indywidualne konsultacje
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy  pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.
W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą
 od godz. 17.00 do 19.00

Jesteśmy na  Facebooku
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych


plik pdf. /pobierz/